(Life)Coaching is je richting bepalen.
Reflectie, bewustwording en zelfontwikkeling.
Verantwoordelijkheid nemen voor je leven en keuzes maken. Zingeving. 

Coaching en lifecoaching zijn nauw gerelateerd aan therapie en zijn er vaak een onderdeel van. Toch staan ze ook volledig op zichzelf. Het verschil met therapie is dat de nadruk bij coaching en lifecoaching meer ligt op het hier-en-nu en de toekomst. (Life)Coaching is gericht op bewustwording van je persoonlijkheid en het leren herkennen van eigen patronen en gedrag door (zelf)reflectie. Zodat je door de opgedane kennis bewuste keuzes kunt maken en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven volledig kunt aangaan. De integratie van denken, voelen en handelen staat hierbij centraal.
Het is een proces van bewustwording dat zich via keuzes transformeert naar bewust en doelgericht handelen. De antwoorden en oplossingen liggen in jezelf. De kunst is ze bewust te worden en inzichtelijk te maken, zodat je er daadwerkelijk wat mee kunt doen.

Coaching en lifecoaching gaan uit van een positieve benadering: je bent altijd deel van de oplossing. Er wordt gewerkt vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie: van wens naar werkelijkheid. Talentontwikkeling, herkaderen van belemmerende overtuigingen, (h)erkennen en doorbreken van innerlijke weerstanden en focussen op mogelijkheden, doelen en/of zingeving kunnen onderdeel uitmaken van het proces.

Door het proces (her)vind je je innerlijke kracht en kun je in harmonie met jezelf verder. Hierdoor blijf je in contact met anderen dichter bij jezelf, kun je beter functioneren en sta je sterker, optimistischer en gelukkiger in het leven.

Coaching richt zich meestal op een specifiek aspect van iemands leven, zoals loopbaan, talentontwikkeling, communicatie, relatie, agressie- en conflicthantering en reïntegratie. Lifecoaching is een vorm van coaching waarbij het totale leven van de cliënt wordt bekeken, dus zowel de privé- als werksfeer wordt meegenomen en waarbij zingeving een belangrijk aspect is.

Kinderen
Bij het werken met kinderen is de coaching afgestemd op de belevingswereld van het kind en heeft deze waar mogelijk een speels karakter.  Relax Kids onderdelen kunnen deel uitmaken van de coaching. Aan de eigenheid van een kind wordt grote waarde gehecht.
Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van het kind is/zijn de ouder(s) wel of niet aanwezig. Waar nodig wordt met de ouders gewerkt om op deze wijze de problematiek van het kind op te lossen.
Een consult voor kinderen duurt 45 – 60 minuten per sessie. Voor jonge kinderen zijn een paar sessies vaak voldoende.

Lifecoaching

Bij lifecoaching worden al je levensgebieden onder de loep genomen. Je gaat op ontdekkingstocht in en met jezelf. Hierbij spelen wensen, dromen, verlangens, inspiratiebronnen en je (levens)doelen een belangrijke rol. Net als kwaliteiten, talenten, overtuigingen, belemmeringen en waarden.
Lifecoaching is gericht op het vergroten van je gevoel van zingeving en levensvoldoening en daarmee verhoging van je algehele levensgeluk.

Om je eigen toekomst zin en vorm te kunnen geven is het nodig te weten wat je wilt. En om te weten wat je wilt is het nodig te onderzoeken wat je kunt en wie je nu eigenlijk bent. Want hierdoor wordt het mogelijk vanuit je diepste wensen, verlangens en dromen je toekomst richting te geven. Te leven vanuit je hart, vanuit je passie en zin te geven aan je persoonlijke en maatschappelijke leven.

Met lifecoaching krijg je je (levens)doelen en leefstijl helder, ontwerp je je eigen leven en stel je vervolgens een op jouw persoonlijke situatie gericht en realistisch actieplan op.

Love the life you live and live the life you love.

Coaching en lifecoaching: Voor mensen die bereid zijn een veranderings-/ transformatieproces aan te gaan vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Algemene voorwaarden

Op alle activiteiten en bijeenkomsten van Sattva, w.o. therapie, (life)coaching, behandelingen, trajecten, cursussen/workshops, open avonden, lezingen, leertherapie/-coaching en praktijkbegeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Sattva’ van toepassing.