Bij energetische therapie worden verschillende behandelmethoden gebruikt.
Een korte omschrijving van de energetisch gerichte methoden en begrippen.

Ga direct naar: Individuele opstellingenSociaal PanoramaCosmic Light EnergyHealing ArtsTera-Mai™ Reiki/SeichemChakra-healingMetamorfosemassage en Massage.

Individuele opstellingen

Volgt.

Sociaal Panorama

Sociaal Panorama is een methodiek die door Lukas Derks is ontwikkeld en richt zich op de relatie met anderen en/of met jezelf.
In contact met anderen merk je dat een relatie gewoon niet wil werken, het contact altijd stroef loopt of dat je geen afstand kunt nemen tot een persoon. Iets wat iedereen wel overkomt en wat niet nodig is, maar toch steeds weer gebeurt.
Ook kan het zijn dat het wringt in het contact met jezelf. Dit merk je wanneer een bepaald gevoel over jezelf de overhand heeft zoals wanneer je direct jezelf veroordeelt in bepaalde situaties of bij gebrek aan zelfvertrouwen dat op verschillende momenten op een bepaalde manier opspeelt.

Bij het werken met het sociaal panorama wordt uitgegaan dat elke relatie in je interne wereld een plek heeft. De relatie wordt bepaald door de locatie in de interne wereld. Door de plek van een gevisualiseerde relatie in de interne wereld te veranderen, verandert ook de relatie. Het lijkt eenvoudig, maar het werkt!

Wanneer er wordt gewerkt aan interne frictie dan wordt met het interne deel gewerkt dat in de interne wereld nieuwe plek en functie mag krijgen of wordt gewerkt met het zogenaamde ‘transtemporale zelf’ waarbij oorspronkelijke bronnen weer aan het ‘ik’ worden gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat deze in het dagelijks leven weer toegepast kunnen worden.

Cosmic Light Energy

Cosmic Light Energy is een ‘nieuwetijdsenergie’ die past bij de ontwikkelingen waar wij en de Aarde op dit moment doorheen gaan. Het is een helende en transformerende energie die direct uit de Bron (van Al Dat Is*) voortkomt. Naast het werken met de vier elementen wordt ook gewerkt vanuit ether, het vrouwelijke en manneljke aspect en de onvoorwaardelijke liefdesenergie. Cosmic Light Energy is een energie die alleen vanuit onvoorwaardelijke liefde kan worden neergezet.

Bij het werken met de energie worden de nieuwste (heling)technieken gebruikt waarbij intenties en het werken met velden een belangrijk onderdeel vormen. Bewustwording van je onderliggende blokkades vormt de basis voor het oplossen van je problematiek.

Cosmic Light Energy, een energetische en natuurlijke methode van behandelen waarbij je energie en energieveld worden opgeschoond, gebalanceerd, gecorrigeerd en/of aangevuld. Energetische blokkades worden opgeheven, je energie gaat weer stromen en je zelfhelende vermogen wordt geactiveerd. Naast het optimaliseren van je eigen energie en energieveld wordt kosmische energie aan je energiesysteem toegevoegd.
Je bent zelf de sleutel naar je eigen heling; de behandelaar is degene die hierbij de katalyserende rol vervult en het draagvlak biedt waarop bewustwording, transformatie en heling kan plaatsvinden.

Het werken met Cosmic Light Energy werkt door op alle vlakken van je Zijn: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en energetisch. Stapsgewijs worden blokkades aangepakt en opgelost. Bewustwording van en inzicht in de onderliggende problematiek vormen een belangrijk onderdeel van het werken met de energie.
De energie zorgt voor versterking en uitbreiding van je eigen energie en energieveld, is stressreducerend en heeft een reinigende en ontgiftende werking. Je lichaam ontdoet zich van afvalstoffen. Je herstelproces komt op gang; je zelfhelend vermogen wordt geactiveerd.

Het is ook mogelijk zelf te leren werken met deze energie. Je kunt hiervoor kijken op de cursuspagina.

* De Bron van Al Dat Is: staat voor de oorsprong waaruit wij voortkomen en wordt bijvoorbeeld ook als de Kosmos, God of Allah omschreven.

Healing Arts

Bij een therapeutische behandeling met Healing Arts worden psychodynamische/ hypnotherapeutische technieken, energetisch en lichaamsgericht werken en Healing Arts Liquid Light Frequencies samengebracht .

Tijdens het werken wordt uitgegaan van de oorspronkelijke heelheid van de persoon. Door dit uitgangspunt in combinatie met de technieken, het energetisch en lichaamsgericht werken en de frequencies ontstaat de mogelijkheid tot een diepgaande vorm van healing. Je energetische en intuïtieve ervaringen leiden tot inzicht, heelwording en activering van je zelfhelende vermogen op alle niveaus (spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek).
De frequencies worden ingezet ter ondersteuning van de heling en integratie in je totale persoon.

Deze manier van werken kan voor veel klachten/problemen en persoonlijke groei en bewustwordingsprocessen worden ingezet.

Tera-Mai™ Reiki/Seichem

Tera-Mai™ Reiki en Seichem behoren tot het Tera-Mai™-healing systeem van Kathleen Milner. Binnen dit systeem wordt gewerkt met energie vanuit de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. Bij deze natuurlijke methode van genezen brengt de behandelaar via de handen energie over op een cliënt. Hierdoor komt het genezingsproces op gang: het zelfhelend vermogen wordt geactiveerd. Zowel Reiki als Seichem werken door op het lichamelijke, geestelijke, emotionele en spirituele vlak en zijn daarom geschikt voor het behandelen van vele klachten. De energie gaat hierbij altijd eerst naar die gebieden die de energie het hardst nodig hebben en zorgt voor versterking en uitbreiding van de eigen energie. Ook heeft de energie een reinigende en ontgiftende werking. Reiki en Seichem brengen lichaam en geest weer in balans en geven een gevoel van gezondheid en zelfbewustzijn. Het Tera-Mai™-healing systeem gaat verder dan het verhelpen van de symptomen en werkt aan de oorzaak van de klacht of ziekte. Daarnaast wordt het persoonlijke groei- en ontwikkelingsproces gestimuleerd en inzichtelijker.
Bij Reiki wordt gewerkt met een vorm van handoplegging. Dit betekent dat de behandelaar de handen op het lichaam van de cliënt legt of ze er vlak boven houdt. Tijdens een behandeling krijgt de cliënt precies die hoeveelheid energie die hij of zij aan kan. Zonodig wordt er ook negatieve energie afgevoerd.
Bij het gebruik van Seichem werkt de cliënt actief mee aan de behandeling. Naast het werken met energie worden visualisaties en ademtechnieken in combinatie met kleuren gebruikt.

Chakra-healing

Chakra’s zijn de energiecentra van je lichaam. Een goede werking van de chakra’s activeert je op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Bij chakra-healing wordt de werking van je energiecentra geoptimaliseerd en zo kom je beter in balans.

Metamorfosemassage

Tijdens de zwangerschap is de basis gelegd voor je lichamelijke, mentale en emotionele leven. Als ongeboren kind heb je mogelijk al blokkades opgebouwd. Ook je geboorte zelf kan traumatisch zijn geweest. De toen onbewust ontstane blokkades hebben invloed op je verdere ontwikkeling. Via een zachte massagetechniek op reflexzones van voeten, handen en hoofd kunnen deze energetische blokkades worden opgelost. Met vaak een ware metamorfose als resultaat.

Massage

Massage kan onderdeel uitmaken van therapie, omdat het een ingang kan zijn tot de oorzaak van een probleem of omdat het verlichting kan geven van met name fysieke of spanningsklachten.