Investering

Ondanks de gestegen kosten en de veranderende voorwaarden vanuit de overheid en de verzekeraars kunnen wij voor 2018 vooralsnog melden dat wij onze tarieven wederom gelijk houden!

Procesbegeleiding in welke vorm dan ook is een investering in jezelf.
Jij bent die investering meer dan waard!

Gun jezelf de procesbegeleiding die jij nodig hebt om volledig en vanuit innerlijke kracht in het leven te staan. Gun jezelf de procesbegeleiding om jezelf te ontwikkelen. Gun jezelf de procesbegeleiding die jij nodig hebt het leven te leven. 
Breng het beste in jezelf naar boven. Haal het beste uit jezelf en het leven.

Particulieren
Therapie / (life)coachingStandaard investering
Individuele therapie (1 – 1,5 uur)€ 125,=
Relatie-/gezinstherapie (1 – 1,5 uur)€ 160,=
Coaching / Lifecoaching (1 – 1 ,25 uur)€ 125,=
Therapie / coaching kinderen t/m 12 jaar (45 – 60 min)*€ 95,=
 Oudergesprek (45 – 60 min)€ 110,=
Losse behandelingenStandaard investering
 Energy Balancing (1 uur)€ 95,=
 Therapeutische Energetische behandeling (1 – 1,5 uur)€ 125,=
 Metamorfosemassage (1 uur)€ 95
 Therapeutische metamorfosemassage (1 – 1,25 uur)€ 125,=
 OverigStandaard investering
 Leertherapie/-coaching (1 – 1,5 uur)€ 125,=
 Praktijkbegeleiding/Supervisie per uur€ 95,=

Consulten en behandelingen worden contant afgerekend of je kunt via je bankapp ter plekke overmaken onder vermelding van datum en factuurnummer.

Verzetten/afzeggen afspraak

Bij verhindering graag minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (werkdagen).
Bij afzegging binnen 48 – 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Bedrijven

Tarieven op aanvraag.

Vergoeding voor therapie

Voor therapeautische consulten ben ik aangesloten bij de V.B.A.G. en de RBCZ.

Er zijn verzekeraars die voor particulieren geheel of gedeeltelijk therapie vergoeden indien gevolgd bij een erkend VBAG-therapeut. Dit is afhankelijk van je verzekeraar én je aanvullende zorgverzekering. Neem daarom contact op met je verzekeraar om te zien of je voor vergoeding in aanmerking komt. En weeg ook af of de kosten per maand opwegen tegen de vergoeding die je maximaal (per dag) krijgt.
Dien hoe dan ook je factuur bij je verzekeraar in, wellicht krijg je dan toch een vergoeding.

Sinds 2017 is er opnieuw veel verandert in verzekeringsland.
Dit betekent dat de grote zorgverzekeraars alleen nog zgn. Plato-therapeuten vergoeden. Sattva heeft besloten niet mee te werken aan het nieuwe (en komende) eisenpakket van de grote zorgverzekeraars. Dit daar wij van mening zijn dat dit uiteindelijk niet ten goede komt aan de begeleiding van cliënten. En goede begeleiding waarin de cliënt voorop staat is en blijft bij ons uitgangspunt.
Dit betekent dat therapeutische consulten door een beperkt aantal verzekeraars wordt vergoed.

De verzekeraar kan om onderstaande gegevens vragen:

Soort consult: natuurgeneeskundig consult, hypnotherapie of energetische therapie
Licentie V.B.A.G: 200610 / Licentie koepelorganisatie RBCZ: 911335R
Therapeut: Janet H. Reuvekamp
Vermeld dat het om een erkende therapeut gaat; echter niet-Plato.
AGB-Praktijkcode: 007717
AGB-Zorgverlenersnummer: 028795