Investering

Procesbegeleiding in welke vorm dan ook is een investering in jezelf.
Jij bent die investering meer dan waard!

Gun jezelf de procesbegeleiding die jij nodig hebt om volledig en vanuit innerlijke kracht in het leven te staan. Gun jezelf de procesbegeleiding om jezelf te ontwikkelen. Gun jezelf de procesbegeleiding die jij nodig hebt het leven te leven. 
Breng het beste in jezelf naar boven. Haal het beste uit jezelf en het leven.

Consulten

Een standaard therapeutisch consult duurt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar minimaal een uur tot maximaal anderhalf uur.
Wel is het voor volwassen mogelijk een verlengd consult af te spreken, dit consult duurt minimaal anderhalf uur tot maximaal twee uur.
Meestal is eens in de 2 weken een consult een goede regelmaat. Door deze ruimte tussen de consulten kan de diepte die in een consult wordt bereikt goed doorwerken en wordt een optimaal resultaat bereikt.
Bij acuut trauma wordt een hogere frequentie in de consulten gehanteerd.

Elk traject is een persoonlijk traject. Het aantal consulten is afhankelijk van de hulpvraag en of er sprake is van enkelvoudige problematiek of multiproblematiek. Tijdens het eerste consult kan een globale inschatting worden gemaakt van het aantal benodigde consulten.
Het is belangrijk en gebruikelijk de consulten zorgvuldig af te bouwen. Tijdens de afbouw zit er meer tijd tussen de consulten.

Particulieren
Therapie / (life)coachingStandaard investering incl. 21% BTW
Individuele therapie (60 – max. 90 minuten)€ 135,=
Enkelvoudig consult individuele therapie (90 – max. 120 minuten)€ 180,=
Verlengd consult (vooraf afgesproken) individuele therapie (90 – max. 120 minuten)€ 180,=
Relatie-/gezinstherapie (60 – max. 90 minuten)€ 180,=
Coaching / Lifecoaching (60 – max. 75 minuten)€ 135,=
Therapie / coaching kinderen t/m 12 jaar (45 – max. 60 minuten) incl. uitleg ouders€ 100,=
 Oudergesprek (45 – max. 60 minuten)€ 125,=
Losse behandelingenStandaard investering incl. 21% BTW
 Energy Balancing (max. 60 minuten all in)€ 100,=
 Therapeutische Energetische behandeling (60 – max. 90 minuten)€ 135,=
 Metamorfosemassage (max. 60 minuten all in)€ 100,=
 Therapeutische metamorfosemassage (60 – max. 75 minuten)€ 135,=
 OverigStandaard investering
 Leertherapie/-coaching (60 – max. 90 minuten)€ 100,= per uur incl. 21% BTW
 Praktijkbegeleiding/Supervisie per uur€ 100,= per uur excl. 21% BTW

Consulten en behandelingen worden contant afgerekend of je kunt via je bankapp ter plekke overmaken onder vermelding van datum en factuurnummer.

Verzetten/afzeggen afspraak

Bij verhindering graag minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (werkdagen).
Bij afzegging binnen 48 – 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Bedrijven

Tarieven op aanvraag.

Vergoeding voor therapie

Voor therapeautische consulten ben ik aangesloten bij de V.B.A.G. en de TCZ.

Er zijn enkele verzekeraars die voor particulieren geheel of gedeeltelijk therapie vergoeden indien gevolgd bij een erkend waardig VBAG-therapeut. Dit is afhankelijk van je verzekeraar én je aanvullende zorgverzekering. Neem daarom contact op met je verzekeraar om te zien of je voor vergoeding in aanmerking komt. En weeg ook af of de kosten per maand opwegen tegen de vergoeding die je maximaal (per dag) krijgt.
Dien hoe dan ook je factuur bij je verzekeraar in, wellicht krijg je dan toch een vergoeding.

Sinds 2017 is er opnieuw veel verandert in verzekeringsland.
Dit betekent dat de grote zorgverzekeraars alleen nog therapeuten vergoeden die aan specifieke eisen voldoen. Sattva heeft besloten niet mee te werken aan het nieuwe (en komende) eisenpakket van de grote zorgverzekeraars. Dit daar wij van mening zijn dat dit uiteindelijk niet ten goede komt aan de begeleiding van cliënten. En goede begeleiding waarin de cliënt voorop staat is en blijft bij ons uitgangspunt.
Dit betekent dat therapeutische consulten door een beperkt aantal verzekeraars wordt vergoed.

De verzekeraar kan om onderstaande gegevens vragen:

Soort consult: natuurgeneeskundig consult, hypnotherapie of energetische therapie
Licentie V.B.A.G: 200610 / Licentie koepelorganisatie TCZ: 911335
Therapeut: Janet H. Reuvekamp
Vermeld dat het om een erkende therapeut gaat; echter niet-Plato.