Leertherapie / -coaching

Studenten hypnotherapie, psychodynamische therapie en (life)coaching zijn in het kader van hun opleiding verplicht een leertherapietraject dan wel een leercoachingstraject te volgen bij een ervaren therapeut/(life)coach.

Naast het verwerven van de therapeutische/coach vaardigheden is de persoonlijke ontwikkeling van de student van belang voor de wijze waarop en de mate waarin hij of zij later cliënten kan begeleiden. Leertherapie/-coaching is daarom binnen de verschillende opleidingen een belangrijk onderdeel in de scholing tot therapeut of coach.

Tijdens zowel de opleiding als de leertherapie/-coaching is het doorlopen van het eigen proces en de bewustwording van de eigen overlevingsmechanismen van belang. Leertherapie/-coaching is gericht op procesbegeleiding, bewustwording en het herkennen van eigen patronen en persoonlijkheid. Oplossen van eigen onderliggende problematiek en de integratie van denken, voelen en handelen staan hierbij centraal. Door het volgen van dit traject kan de therapeut/coach in de praktijk beter functioneren en cliënten de juiste begeleiding geven.

Door mijn achtergrond als assistent-mentor en supervisor ben ik bekend met verschillende opleidingen voor hypnotherapie, psychotherapie, psychodynamische therapie, lichaamsgerichte therapie en (life)coaching.
In het kader van je opleiding kun je als student voor leertherapie/-coaching terecht in mijn praktijk.

Praktijkbegeleiding

Eén van de doelstellingen van de NBVH (beroepsvereniging voor hypnotherapeuten) is de kwaliteitsbevordering van therapeuten.

In dit kader heeft de NBVH vanaf 1 mei 2006 een kwaliteitseis gesteld voor beginnende therapeuten. Dit betekent dat basistherapeuten en kandidaat-registertherapeuten die minder dan twee jaar zelfstandig praktijk voeren verplicht zijn een begeleidingstraject te volgen bij een therapeut die gecertificeerde praktijkbegeleider is.
Een traject dat bestaat uit minimaal 4 begeleidingsconsulten per jaar (één maal per kwartaal).

De praktijkbegeleiding kan afhankelijk van de gewenste ondersteuning op de volgende wijzen worden ingevuld:

– gesprekken;
– oefeningen;
– casusbehandeling;
– sparring partnership;
– sociale ondersteuning, meedenken;
– coaching;
– praktische advies t.a.v. concrete onderwerpen.

Uitgangspunt bij praktijkbegeleiding is gelijkwaardigheid tussen de begeleider en de begeleide therapeut. Het traject en de werkwijze worden vastgelegd in een Overeenkomst Praktijkbegeleiding.

Als NBVH gecertificeerd Praktijkbegeleider verzorg ik in mijn praktijk dit begeleidingstraject.

Voor praktijkbegeleiding geldt een uurtarief, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. De therapeut geeft bij het maken van de afspraak aan hoeveel tijd hij of zij wil reserveren.

Algemene voorwaarden

Op alle activiteiten en bijeenkomsten van Sattva, w.o. therapie, (life)coaching, behandelingen, trajecten, cursussen/workshops, open avonden, lezingen, leertherapie/-coaching en praktijkbegeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Sattva’ van toepassing.