Psychodynamische en Energetische Therapie

Praktijk

Psychodynamische en Energetische Therapie2018-03-10T13:31:40+00:00

Therapie is werken aan jezelf.
Antwoord krijgen op vragen.
Problemen oplossen of hanteerbaar maken.

In mijn praktijk geef ik psychodynamische en energetische therapie vanuit een holistisch mensbeeld. Hierbij ga ik uit van je totale persoonlijkheid, waarin lichaam en geest in een psychodynamisch proces op elkaar inwerken. Zowel fysieke, emotionele, mentale, energetische als spirituele aspecten worden meegenomen. Net als je persoonlijke omstandigheden en leefomgeving.

Voor wie

Psychodynamische en Energetische Therapie is inzetbaar voor bijna alle problemen en (levens)vragen.
Zo kan worden gewerkt aan fysieke problemen, problemen op het gebied van bijvoorbeeld relaties, traumaverwerking, rouwverwerking, kinderloosheid, zwangerschapsproblematiek, heelheid, innerlijke balans, stress- en spanningsklachten, hooggevoeligheid, energetische problematiek/energiemanagement, burnout, zelfvertrouwen, angsten of verdriet en aan andere emotionele of mentale problemen. Ook persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling of zingeving kan reden zijn om een therapeutisch traject aan te gaan.

Kinderen
Bij het werken met kinderen is de therapie afgestemd op de belevingswereld van het kind en heeft deze waar mogelijk een speels karakter.  Relax Kids onderdelen kunnen deel uitmaken van de therapie. Aan de eigenheid van een kind wordt grote waarde gehecht.
Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van het kind is/zijn de ouder(s) wel of niet aanwezig. Waar nodig wordt met de ouders gewerkt om op deze wijze de problematiek van het kind op te lossen.
Een consult voor kinderen duurt 45 – 60 minuten per sessie. Voor jonge kinderen zijn een paar sessies vaak voldoende.

Therapie is geschikt voor zowel volwassenen, jongeren als kinderen. 

Wat houdt psychodynamische en energetische therapie in?

Psychodynamiek is het spel der krachten in de mens. Het is een complex proces van gedachten, gevoelens, emoties en verlangens. Het zijn krachten die als ze met elkaar in harmonie zijn ervoor zorgen dat je je energiek, blij, tevreden en evenwichtig voelt. Maar als de harmonie verstoord is dan kun je je vermoeid, neerslachtig, verdrietig of onrustig voelen. Er is dan sprake van een innerlijk conflict. Ook lichamelijke klachten komen voort uit een verstoorde harmonie in de psychodynamiek. Gelukkig zijn er steeds meer artsen en natuurgeneeskundigen die erkennen dat veel lichamelijke klachten samenhangen met innerlijke conflicten en onverwerkte trauma’s.
Psychodynamische processen in jezelf spelen zich constant en zowel bewust als onbewust af. Bewust of onbewust, ze werken door in je gevoel, je emoties, je denken en je energie. En beïnvloeden en bepalen zo je gedrag en je handelen.

Ook energetische processen en blokkades spelen bewust of onbewust in je. Wanneer je energetische systeem niet op orde en in balans is dan speelt dit door in je functioneren. Binnen het energetische systeem vallen onder meer je aarding, het vermogen ruimte in te nemen, grenzen kunnen stellen, (hoog)gevoeligheid, te open staan, geen begrenzing, aanwezig zijn in je lichaam, je energieniveau, je herstellend vermogen. Disfunctioneren van je energetische systeem speelt door in je totale functioneren en op je psychodynamiek.
In principe kun je stellen dat alles energie is en energie valt te richten. Het een kan niet zonder het ander en daarom vormen psychodynamiek en energie een geheel.

Om problemen/klachten op te lossen of hanteerbaar te maken en om (levens)vragen te kunnen beantwoorden, is het van belang je bewust te worden van de psychodynamische en energetische processen die in je spelen en van de informatie die in je onderbewuste ligt opgeslagen. Tijdens therapie maak je onder begeleiding contact met (on)bewuste informatie en ervaringen. Samen gaan we hiermee aan de slag. Je krijgt hierdoor zicht op dat wat er in je speelt en antwoord op (levens)vragen. Het wordt mogelijk je eigen oplossende en zelfhelende vermogen aan te spreken en je innerlijke kracht te (her)vinden. Zodat je aan het eind van het therapeutische traject weer in harmonie met jezelf verder kunt.

De duur van een therapeutisch traject is afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek.

Een consult duurt gemiddeld één uur tot anderhalf uur (voor kinderen geldt een aangepaste duur).
De eerste afspraak wordt gecombineerd met een intakegesprek.
Het traject wordt afgerond met een evaluatie tijdens het laatste consult.

Behandelmethoden

Tijdens de therapie maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden, onder meer:

Psychodynamisch: Hypnotherapieregressie/reïncarnatiehypnoseRETNLPGestaltVoice DialogueEgo Statetraumaverwerkingsmethoden(life)coaching en adem-/lichaamswerk.

Energetisch: Individuele opstellingen, Sociaal PanoramaCosmic Light EnergyHealing ArtsTera-Mai™ Reiki/SeichemChakra-healing, Metamorfosemassage en Massage.

Investering

Procesbegeleiding in welke vorm dan ook is een investering in jezelf.
Jij bent die investering meer dan waard!

Gun jezelf de procesbegeleiding die jij nodig hebt om volledig en vanuit innerlijke kracht in het leven te staan.
Gun jezelf de procesbegeleiding om jezelf te ontwikkelen. Gun jezelf de procesbegeleiding die jij nodig hebt het leven te leven.
Breng het beste in jezelf naar boven. Haal het beste uit jezelf en het leven.

Algemene voorwaarden

Op alle activiteiten en bijeenkomsten van Sattva, w.o. therapie, (life)coaching, behandelingen, trajecten, cursussen/workshops, open avonden, lezingen, leertherapie/-coaching en praktijkbegeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Sattva’ van toepassing.