De veranderende energie op aarde waarin steeds meer mogelijk is, vraagt om nieuwe energetische methodieken. Door de ontwikkeling van de energie en het bewustzijn van zowel de aarde als van onszelf is het mogelijk met nieuwe energievormen te werken. Cosmic Light Energy is een energetische methode waarmee op verschillende manieren gewerkt en geheeld kan worden. Cosmic Light Energy is een helende en transformerende energie.

Wat is Cosmic Light Energy™?

Cosmic Light Energy™ is een energie van NU, een ‘nieuwetijdsenergie’ die past bij de ontwikkelingen waar wij en de Aarde op dit moment doorheen gaan. Een energetische methode die op verschillende manieren kan worden gebruikt voor heling, bescherming, bewustzijnsontwikkeling en transformatieprocessen van personen, situaties en bijvoorbeeld de natuur.
Naast het werken met de verschillende elementen wordt ook gewerkt vanuit ether, het vrouwelijke en mannelijke aspect en de onvoorwaardelijke liefdesenergie.
De Cosmic Light Energy™ komt direct uit de Bron (van Al Dat Is*).

Bij het werken met de Cosmic Light Energy™ worden de nieuwste (heling)technieken gebruikt waarbij intenties en het werken met energievelden een belangrijk onderdeel vormen.

Cosmic Light Energy™ is een energie die alleen vanuit onvoorwaardelijke liefde kan worden neergezet. Het vermogen met de energie te kunnen werken en de effectiviteit neemt toe naarmate het BewustZijn zich verder ontwikkelt én door de intensiteit en frequentie waarmee met de Cosmic Light Energy™ wordt gewerkt. Naast training en bewustwording speelt ‘doen’ dus een belangrijke rol in wat met deze energie kan worden bereikt.

Behandelingen

Met Cosmic Light Energy™ worden behandelingen gegeven. Het is een energetische en natuurlijke methode van behandelen waarbij je energie en energieveld worden opgeschoond, gebalanceerd, gecorrigeerd en/of aangevuld. Energetische blokkades worden opgeheven, je energie gaat weer stromen en je zelfhelende vermogen wordt geactiveerd. Naast het optimaliseren van je eigen energie en energieveld wordt kosmische energie – Cosmic Light Energy – aan je energiesysteem toegevoegd.

Cursussen / opleidingen

Het is ook mogelijk zelf te leren werken met Cosmic Light Energy™. Je kunt hiervoor kijken op de cursuspagina van Cosmic Light Energy™.

De ‘Cosmic Light Energy™ – serie’ bestaat uit een aantal opvolgende cursussen, de Energy-avonden/-ochtenden, de Energy-dag, de spirituele transformatiedagen en de Helingsmeditaties.
De eerste cursus in de serie is de cursus ‘Cosmic Light Energy™ – Basis’.
Na de basiscursus ga je je verder verdiepen in het werken en helen met Cosmic Light Energy™ tijdens de ‘Cosmic Light Energy™ Verdiepingscursussen’.

Er is de mogelijkheid tot een ‘all in one’ pakket met de jaartraining ‘Cosmic Light Energy Traject’ waarin de cursussen t/m Verdieping IV, de Energy-avonden/-ochtenden, de Energy-dag en spirituele transformatiedagen zijn opgenomen.

Wil je meer dan cursussen …

Dat kan met de beroepsopleidingen Energetisch & Lichaamsgericht Basis-practitioner CLE™, Cosmic Light Energy™ Practitoner / Inner Balance Practitioner CLE™ of Energetisch & Transformatief Procesbegeleider CLE™

Binnenkort start ook de modulaire opleiding.

Binnen de opleidingen kun je zelf bepalen tot welk niveau je gaat:

De cursussen van de Cosmic Light Energy™-serie zijn in de opleiding verweven. Wanneer je Cosmic Light Energy™-certificaten hebt behaald is het mogelijk gedeeltelijk vrijstellingen te verkrijgen voor onderdelen van de opleiding.

* De Bron van Al Dat Is: staat voor de oorsprong waaruit wij voortkomen en wordt bijvoorbeeld ook als de Kosmos, God of Allah omschreven.

‘In het boek ‘Over Levens … – De terugkeer van de Cosmic Light Energy’ is het persoonlijke verhaal – semi-autobiografisch – te lezen over de terugkeer van het Cosmic Light en de weg die de hoofdpersoon hiervoor had te gaan. Meer informatie over het boek en de inhoud vindt je terug op Boek ‘Over Levens …’.

Over levens … Vertelt het verhaal over de herrijzenis van de Cosmic Light Energy. Een van oorsprong Atlantische energie waarvan het vermogen en de kracht een lange tijd verborgen is geweest, maar die nu via Jelena weer ter beschikking komt van de Aarde en de mensheid.

Over levens … Een verhaal over groei, zingeving, het ontdekken van je levenspad en het volgen van je hart. Een boek over bewustwording, spiritualiteit en energetisch werken.

Over de terugkeer van het Cosmic Light, de Cosmic Light Energy™

Sinds 2008 ben ik – Janet Reuvekamp – bezig met het ontwikkelen en neerzetten van de Cosmic Light Energy™. De ontwikkeling van het gebruiken van deze energie heeft in het afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Cosmic Light Energy™ is van oorsprong een Atlantische energie waarvan het vermogen en de kracht lange tijd verborgen is geweest, maar die nu in getransformeerde vorm weer ter beschikking komt van de Aarde en de mensheid.

Na een eerste periode van individueel werken met de energie kwam het moment om daadwerkelijk iets met de energie te gaan neerzetten. Dit gebeurde in de vorm van healingmeditaties waaraan derden op afstand konden deelnemen – een periode van september 2009 t/m juni 2010 -. Door het neerzetten van een veld van Cosmic Light Energy™ was en is het mogelijk voor een groot veld te helen.
Sinds de zomer van 2010 werk ik meer direct met de Cosmic Light Energy™ tijdens de Energiecirkel en bij individuele behandelingen. En sinds 2013 – is het mogelijk anderen in de Cosmic Light Energy™ te activeren en op te leiden!

De ontwikkeling

In eerste instantie was het nodig het veld voor de Cosmic Light Energy™ hier op aarde neer te zetten en te versterken.
Daarna is gewerkt met het neergezette energieveld door met helingmeditaties voor een groot veld te helen. In periode september 2009 t/m juni 2010 zijn frequent helingmeditaties gehouden waaraan je vanuit je eigen thuis kon deelnemen.
Deze helingmeditaties richtte zich in eerste instantie op het helen en transformeren van het veld van vrouwen, moeders die het verlies en/of gemis van een kind of kinderen ervaren hebben in welke vorm dan ook. En daarnaast op het veld van kinderen die het verlies en/of het gemis van een moeder hebben ervaren in welke vorm dan ook. De heling werkte ook door op het innerlijke kind in elke volwassene.
Het helen van deze velden werd na een paar maanden uitgebreid toen er ook geheeld en getransformeerd mocht worden voor vrouwen die op welke manier dan ook geschaad zijn in hun vrouw-zijn en voor kinderen die op welke manier dan ook geschaad zijn in hun kind-zijn. Uiteindelijk werd het bovenstaande uitgebreid met het mannelijke aspect: transformeren van het veld van mannen, vaders die het verlies en/of gemis van een kind of kinderen ervaren hebben in welke vorm dan ook. En daarnaast op het veld van kinderen die het verlies en/of gemis van een vader hebben ervaren in welke vorm dan ook. Ook hierbij werkte dit door op het innerlijke kind in elke volwassene en werd dit verder uitgebreid met het helen voor mannen die op welke manier dan ook geschaad zijn in hun man-zijn.
Daarna volgde heling en transformatie op het gebied van in balans brengen van de mannelijke en vrouwelijke energie. De heling en transformatie vonden plaats op menselijk en dierlijk gebied in dit en/of in vorige levens en voor Moeder Aarde zelf.

Veel deelnemers hebben baat gehad bij deze helingmeditaties.
Daarnaast hebben de deelnemers bijgedragen aan de ondersteuning van de helingmeditaties en de versterking van het Cosmic Light Energy™ Field.

Vanaf de zomer van 2010 wordt er directer gewerkt met de Cosmic Light Energy™ tijdens de Energiecirkel en tijdens individuele behandelingen. Ook is een eerste stap gemaakt in het geven van activaties met Cosmic Light Energy. Een groot aantal mensen heeft dit tijdens de jubileumbijeenkomst in januari 2011 kunnen ervaren tijdens de hartactivatie.

Persoonlijk doe ik frequent de healingmeditaties voor het helen en transformeren van verschillende en ook wisselende grotere velden. Daarnaast blijf ik werken aan het verder versterken van de het Cosmic Light Energy™ Field – de matrix – hier op aarde.

Het direct in de praktijk werken met de Cosmic Light Energy™ versterkte en versterkt de mogelijkheden en de kracht van de energie steeds verder. Sinds het begin van 2013 worden er ook cursussen gegeven in het werken met Cosmic Light, zodat steeds meer mensen met deze sterke, mooie en helende energie aan de slag kunnen.

Sinds 2017 zijn er ook beroepsopleidingen in het werken met de Cosmic Light Energy™

Met de jaren nemen de kracht en mogelijkheden van het Cosmic Light, de Cosmic Light Energy™ steeds verder toe.

In licht en liefde van hart tot hart,
Janet Reuvekamp

Algemene voorwaarden

Op alle activiteiten en bijeenkomsten van Sattva, w.o. therapie, (life)coaching, behandelingen, trajecten, cursussen/workshops, open avonden, lezingen, leertherapie/-coaching en praktijkbegeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Sattva’ van toepassing.