In het leven heeft iedereen zijn eigen, persoonlijke ontwikkelingsproces. Een psychodynamisch proces dat zich deels bewust en deels onbewust afspeelt en waarop je zelf invloed hebt en waarbij je ook door anderen en de wereld om je heen wordt beïnvloed. Een proces dat altijd doorgaat en dat werkt op zowel het fysieke, mentale, emotionele, energetische als spirituele vlak.

Tijdens dit proces van persoonlijke groei en bewustwording zijn er altijd wel momenten waarop je hulp van anderen nodig hebt of kunt gebruiken. Om antwoord te krijgen op (levens)vragen of om een oplossing te vinden voor problemen op fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch of spiritueel gebied. Sattva biedt hiervoor begeleiding met therapie, (life)coaching en cursussen/workshops.

Uitgangspunt hierbij is het psychodynamische proces dat zich in jezelf afspeelt. Door (weer) contact te maken met jezelf word je je bewust van de processen die zich in je afspelen en de informatie die in je onderbewuste ligt opgeslagen. Wanneer je hiermee aan de slag gaat, kun je vervolgens vanuit contact met jezelf en de opgedane kennis de verantwoordelijkheid nemen voor je leven en bewuste keuzes maken. Tijdens het proces (her)vind je je innerlijke kracht en kun je weer in harmonie met jezelf verder. In contact met anderen blijf je dichter bij jezelf, kun je beter functioneren en sta je sterker, optimistischer en gelukkiger in het leven.

Binnen Sattva wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Dit houdt in dat wordt uitgegaan van je unieke persoonlijkheid die een unieke benadering vereist. Hierbij worden ook je persoonlijke omgeving en je omstandigheden meegenomen. Je bent een totale persoonlijkheid waarin lichaam en geest in een dynamisch proces op elkaar inwerken. Sattva biedt de mogelijkheid je eigen proces aan te gaan op de manier die bij je past.

Vaak is de aanleiding voor therapie een klacht, probleem, (levens)vraag of zingeving. Maar ook het individueel willen werken aan je eigen ontwikkelingsproces, bewustwording/ spiritualiteit of het vormgeven van je leven kan een reden zijn.

Bij zowel de therapie/(life)coaching als tijdens de trajecten en cursussen komen specifieke fysieke, mentale, emotionele en energetische problemen, spirituele vraagstukken dan wel het totale persoonlijke groei en bewustwordingsproces aan de orde.

De cursussen worden meestal in groepsverband (kleine groepen) gegeven en richten zich op specifieke onderwerpen, thema’s en op persoonlijke groei en bewustwording.

Sattva

Sattva is Sanskriet voor ‘Zijn’ en staat voor harmonie, voor het in balans zijn in je zelf.

Persoonlijke groei en bewustwording is gericht op worden wie je werkelijk bent, zodat je kunt gaan leven vanuit je hart en je levensmissie vervullen. Sattva staat in deze context voor de weg er naar toe (het is de weg en het doel).

Om te worden wie je werkelijk bent, is het nodig je bewust te worden van alle aspecten van jezelf en je maskers en overlevingsmechanismen los te laten of om te vormen tot kwaliteiten.
De therapie, (life)coaching, trajecten en cursussen zijn erop gericht dit te bevorderen.
Tijdens therapie wordt dieper gekeken en zonodig ook teruggegaan in het verleden, zodat je in staat bent vanuit je diepste kern zaken aan te pakken en er ook daadwerkelijk iets aan te hebben.

Het logo van Sattva:

sattva - Praktijk voor Psychodynamische en Energetische Therapie Centrum voor Persoonlijke Groei en Bewustwording

de driehoeken staan voor de mannelijke en vrouwelijke aspecten, zowel naar binnen toe als naar buiten gericht (vrouwelijk: punt omlaag, mannelijk: punt omhoog). De punt in het midden staat voor ‘Zijn’ in het centrum (‘zijn’ als energie in de ruimte) De verschillend gekleurde vlakken zorgen voor ‘beweging’ in het logo en dat staat  voor het doorgaande proces van groei en bewustwording.