In mijn praktijk begeleid ik zowel vrouwen als mannen tijdens hun (verwerkings)proces op het gebied van kinderloosheid, vruchtbaarheids-problematiek, miskraam, perinatale sterfte en abortus.

Onderzoek ‘Bewust, maar ongewenst kinderloos’

In 2005 heb ik een onderzoeksstudie gedaan naar het onderwerp ‘bewust, maar ongewenst kinderloos’. Het onderzoek was gericht op de gevolgen van deze bewuste keuze en de ervaringen gedurende het verwerkingsproces.

De aanleiding van dit onderzoek is mijn eigen ervaring. Om fysieke redenen heb ik bewust gekozen het risico van een zwangerschap niet aan te gaan. Een moeilijke en zware beslissing met een verwerkingsproces dat veel meer omvattend was dan ik me op dat moment realiseerde. Uiteindelijk heb ik het loslaten van mijn kinderwens een plek kunnen geven en heb ik er nu vrede mee.

Als therapeut wil ik met dit onderzoek en mijn eigen ervaring graag een bijdrage leveren aan de kennis hoe je dit specifieke proces het beste kunt begeleiden.

Het onderzoek is gebaseerd op een enquête, gesprekken met vrouwen over dit onderwerp en ervaringsgegevens uit mijn therapeutische praktijk. De vrouwen en ook enkele mannen die hebben meegewerkt hebben persoonlijk te maken, of hebben te maken gehad met een bewuste beslissing hun kinderwens niet tot uitvoering te brengen. Een bewuste keuze, die echter wel ongewenste kinderloosheid tot gevolg had.

De informatie die uit de onderzoeksstudie naar voren komt en de voortgaande ervaringen in mijn therapeutische praktijk bevestigen mijn visie dat dit specifieke rouwproces verder gaat dan algemene rouwverwerking. (Dit stellende zonder afbreuk te doen aan andere rouwprocessen.) Het is een gecompliceerd proces. Het abstracte, ongrijpbare verlies staat centraal: het verlies van een diepe of diepste wens, van een toekomstbeeld, van een toekomstperspectief. Het proces omvat echter meer. Het gaat om een keuze, waarbij de rationele beslissing vaak prevaleert/moet prevaleren boven het gevoel. Een proces waarbij andere, diepere aspecten worden geraakt die om aandacht en zorg vragen. Het is een rouwverwerkingsproces dat veelal een langere periode (meerdere jaren) beslaat en dat gefaseerd plaatsvindt.

Wil jij ondersteuning bij jouw proces, neem dan contact op.

Janet Reuvekamp