Cosmic Light Energy™
Het nieuwe helen en werken met energie en bewustwording

De veranderende energie op aarde waarin steeds meer mogelijk is, vraagt om nieuwe energetische methodieken.
Door de ontwikkeling van de energie en het bewustzijn van zowel de aarde als van onszelf
is het mogelijk met nieuwe energievormen te werken.
Cosmic Light Energy is een energetische methode waarmee op verschillende manieren geheeld en gewerkt en kan worden.
Cosmic Light Energy is een helende en transformerende energie.

Wat is Cosmic Light Energy™

Cosmic Light Energy™ is een energie van NU, een ‘nieuwetijdsenergie’ die past bij de ontwikkelingen waar wij en de Aarde op dit moment doorheen gaan. Een energetische methode die op verschillende manieren kan worden gebruikt voor heling, bescherming, bewustzijnsontwikkeling en transformatieprocessen van personen, situaties en bijvoorbeeld de natuur.
Naast het werken met de verschillende elementen wordt ook gewerkt vanuit ether, het vrouwelijke en mannelijke aspect en de onvoorwaardelijke liefdesenergie.
De Cosmic Light Energy™ komt direct uit de Bron (van Al Dat Is*) en is een energie die alleen vanuit onvoorwaardelijke liefde kan worden neergezet en doorgegeven.

Bij het werken met de Cosmic Light Energy™ worden de nieuwste (heling)technieken gebruikt waarbij bewustwording, intenties en het werken met energievelden een belangrijk onderdeel vormen. Het vermogen met de energie te kunnen werken en de effectiviteit neemt toe naarmate het BewustZijn zich verder ontwikkelt én door de intensiteit en frequentie waarmee met de Cosmic Light Energy™ wordt gewerkt. Naast training en bewustwording speelt ‘doen’ dus een belangrijke rol in wat met deze energie kan worden bereikt.

Alles over Cosmic Light Energy™

Behandelingen

Met Cosmic Light Energy™ worden behandelingen gegeven. Het is een energetische en natuurlijke methode van behandelen waarbij je energie en energieveld worden opgeschoond, gebalanceerd, gecorrigeerd en/of aangevuld. Energetische blokkades worden opgeheven, je energie gaat weer stromen en je zelfhelende vermogen wordt geactiveerd. De balans in je lichaam en tussen lichaam en geest wordt geoptimaliseerd. Naast het optimaliseren van je eigen energie en energieveld wordt kosmische energie – Cosmic Light Energy – aan je energiesysteem toegevoegd.

Energy Balancing

Stressrelease, ontspannen, energetisch opladen en het herstellen van de balans in jezelf zijn het uitgangspunt bij deze Energy Balancing-behandeling.

De behandeling richt zich op zowel het lichamelijke, geestelijke, emotionele, energetische als spirituele vlak. De energie zorgt voor versterking en uitbreiding van je eigen energie en energieveld, is stressreducerend en heeft een reinigende en ontgiftende werking. Je lichaam ontdoet zich van afvalstoffen. Je herstelproces komt op gang; je zelfhelend vermogen wordt geactiveerd. Deze behandeling haalt je uit het denken, maakt lichaamsbewuster en heeft een ontspannende en rustgevende werking.
Energy Balancing: gericht op het herstellen of versterken van de balans tussen je lichaam en geest. Een ware wellness ervaring.
Dus ben je op zoek naar een stukje rust en ontspanning voor en in jezelf, gun je dan deze ervaring.

Bij een energetische behandeling wordt in principe via de handen gewerkt. Er wordt direct gewerkt op je lichaam én in je energieveld dat zich rondom je bevindt.
Je ontvangt precies die hoeveelheid energie de je aankunt en zo nodig wordt negatieve energie afgevoerd. Ter afsluiting van de behandeling wordt een energieveld rond je eigen energieveld geplaatst dat een beschermende werking heeft en/of een soort van buffervoorraad is, zodat de behandeling langer doorwerkt.

De energie gaat door alles heen. Je houdt tijdens de behandeling dan ook gewoon je kleding aan.

Therapeutische energetische behandeling

Voor bepaalde klachten of problemen kun je voor een losse energetische behandeling terecht. Je wordt dan actief bij de behandeling betrokken waardoor je je er zoveel mogelijk bewust van wordt wat er op de verschillende vlakken van het Zijn speelt, gebeurt en verandert. Waar nodig komt bewustwording op de onderliggende oorzaak. Tijdens het werken met de energie kunnen ook visualisaties en ademtechnieken in combinatie met kleuren ingezet worden. Werken met energie gaat verder dan verhelpen van symptomen. Juist de oorzaak wordt aangepakt.

Bij een energetische behandeling wordt in principe via de handen gewerkt. Er wordt direct gewerkt op je lichaam én in je energieveld dat zich rondom je bevindt.
Je ontvangt precies die hoeveelheid energie de je aankunt en zo nodig wordt negatieve energie afgevoerd. Ter afsluiting van de behandeling wordt een energieveld rond je eigen energieveld geplaatst dat een een beschermende werking heeft en/of een soort van buffervoorraad is, zodat de behandeling langer doorwerkt.

De energie gaat door alles heen. Je houdt tijdens de behandeling dan ook gewoon je kleding aan.

In principe is het niet noodzakelijk dat je in de werking van de energie gelooft. Gebleken is dat de energie bij kleine kinderen en dieren heel goede resultaten oplevert. Wel is het zo dat het richten van de energie, het zetten van een intentie het resultaat bevordert.

Afhankelijk van de insteek kan een energetische behandeling op zichzelf staand of als therapie worden ingezet. 

Cursussen – Traject – Opleidingen

Je kunt op verschillende manieren met Cosmic Light Energy™ leren werken en helen. Dit kan met:

  • de cursussen;
  • het Cosmic Light Energy™ Traject; een combinatiepakket waarin zowel CLE™-cursussen, spirituele transformatiedagen CLE™, Energy-avonden CLE™ als de Energy-dag CLE™ zijn opgenomen;
  • de Opleidingen waarbij je wordt opgeleid tot volwaardig Basis-practitioner, Practitioner of Procesbegeleider CLE™.

Cursussen

Iedereen kan leren werken met Cosmic Light Energy™.

De Cosmic Light Energy™-serie bestaat uit een aantal elkaar opvolgende energetische trainingen, waarbij je zelf bepaalt tot hoever je jezelf wilt bekwamen in het helen en werken met energie en bewustwording.
In alle cursussen van de Cosmic Light Energy™-serie speelt naast het energetische helen en werken je bewustzijnsontwikkeling een belangrijke rol. Bij het helen en werken met de energie worden de nieuwste (heling)technieken gebruikt waarbij intenties en het werken met energievelden belangrijk onderdelen zijn.

De ‘Cosmic Light Energy™ – serie’ bestaat uit een aantal opvolgende cursussen, de Energy-avonden/-ochtenden, de Energy-dag, de spirituele transformatiedagen en de helingsmeditaties.
De eerste cursus in de serie is de cursus ‘Cosmic Light Energy™ – Basis’.
Na de basiscursus ga je je verder verdiepen in het werken en helen met Cosmic Light Energy™ tijdens de ‘Cosmic Light Energy™ Verdiepingscursussen’.

Cursus op locatie
De cursussen, trajecten en opleidingen zijn standaard in Zoetermeer. Maar de cursussen kunnen ook op locatie worden gegeven!
Heb je een groep van minimaal 5 personen en de beschikking over een geschikte ruimte? Neem dan contact op om de mogelijkheden door te nemen.

De volgende cursussen en workshops behoren tot de ‘Cosmic Light Energy™-serie’

Traject

Er is de mogelijkheid tot een ‘all in one’ pakket met de jaartraining ‘Cosmic Light Energy Traject’ waarin de cursussen, Energy-avonden/-ochtenden, de Energy-dag en spirituele transformatiedagen zijn opgenomen (gefaciliteerd door Full Circle Instituut).

Het Cosmic Light Energy™ – Traject is een energetisch bewustzijnsjaar waarbij je leert werken en helen met Cosmic Light Energy™ én je je bewustzijn en spiritualiteit steeds verder ontwikkelt.

Een jaartraining waarin je naast alle cursussen van de Cosmic Light Energy™-serie ook Spirituele Transformatiedagen, Energy-avonden en de Energy-dag zijn opgenomen. Het traject heeft als voordeel dat je in 1 tot 1,5 jaar door een grote energetische en bewustzijnsontwikkeling gaat en daarmee jezelf een sprong voorwaarts brengt in je persoonlijk groei en bewustwording. Daarnaast heb je je natuurlijk het helen en werken met Cosmic Light Energy™ eigen gemaakt.

Al ervaring met Cosmic Light Energy (CLE)™
Als je op dit moment al de cursus ‘Stappen in BewustZijn’ bij Sattva hebt gevolgd en je wil nu instappen in het Cosmic Light Energy™ Traject dan kan dit. Informeer naar de voorwaarden.

Opleidingen

Wil je meer dan cursussen? Dat kan bij de Cosmic Light Academy™ (gefaciliteerd door Full Circle Instituut) met de beroepsopleidingen:

Drie kwalitatieve opleidingen op HBO-niveau

De cursussen van de Cosmic Light Energy™-serie zijn in de opleiding verweven. Wanneer je Cosmic Light Energy™-certificaten hebt behaald is het mogelijk gedeeltelijk vrijstellingen te verkrijgen voor onderdelen van de opleiding.

Het boek ‘Over levens …’

‘In het boek ‘Over Levens … – De terugkeer van de Cosmic Light Energy’ is het persoonlijke verhaal – semi-autobiografisch – te lezen over de terugkeer van het Cosmic Light en de weg die de hoofdpersoon hiervoor had te gaan.

Over levens … Vertelt het verhaal over de herrijzenis van de Cosmic Light Energy. Een van oorsprong Atlantische energie waarvan het vermogen en de kracht een lange tijd verborgen is geweest, maar die nu in getransformeerde vorm via Jelena weer ter beschikking komt van de Aarde en de mensheid.

Over levens … Een verhaal over groei, zingeving, het ontdekken van je levenspad en het volgen van je hart. Een boek over bewustwording, spiritualiteit en energetisch werken.

Meer informatie over het boek en de inhoud vindt je terug op Boek ‘Over Levens …’.

Janet Hélène Reuvekamp

“Het boek vertelt het spirituele verhaal over het lopen van je levenspad, het volgen van je hart, reïncarnatie, parallelle levens, zingeving en energetisch werken met het Cosmic Light. Het schrijven van het boek was een bijzondere ervaring voor mij, omdat het een semi-autobiografisch en daarmee een zeer persoonlijk verhaal is.”
Janet Reuvekamp is psychodynamisch therapeut, (life)coach, trainer, docent en nu ook schrijver.

Over de terugkeer van het Cosmic Light, de Cosmic Light Energy™

Sinds 2008 ben ik – Janet Reuvekamp – bezig met het ontwikkelen en neerzetten van de Cosmic Light Energy™. De ontwikkeling van het gebruiken van deze energie heeft in het afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Cosmic Light Energy™ is van oorsprong een Atlantische energie waarvan het vermogen en de kracht lange tijd verborgen is geweest, maar die nu in getransformeerde vorm weer ter beschikking komt van de Aarde en de mensheid.

Na een eerste periode van individueel werken met de energie kwam het moment om daadwerkelijk iets met de energie te gaan neerzetten. Dit gebeurde in de vorm van healingmeditaties waaraan derden op afstand konden deelnemen – een periode van september 2009 t/m juni 2010 -. Door het neerzetten van een veld van Cosmic Light Energy™ was en is het mogelijk voor een groot veld te helen.
Sinds de zomer van 2010 werk ik meer direct met de Cosmic Light Energy™ tijdens de Energiecirkel en bij individuele behandelingen. En sinds 2013 – is het mogelijk anderen in de Cosmic Light Energy™ te activeren en op te leiden! Nu zowel met cursussen als met opleidingen.
In 2019 zijn ook de Cosmic Light Energy™ Frequencies geboren.

De ontwikkeling

In eerste instantie was het nodig het veld voor de Cosmic Light Energy™ hier op aarde neer te zetten en te versterken.
Daarna is gewerkt met het neergezette energieveld door met helingmeditaties voor een groot veld te helen. In periode september 2009 t/m juni 2010 zijn frequent helingmeditaties gehouden waaraan je vanuit je eigen thuis kon deelnemen.
Deze helingmeditaties richten zich in op het helen en transformeren van het velden op het gebied van verlies, gemis en trauma zowel voor mensen (volwassenen, kinderen en het innerlijk kind in elke volwassene) als voor dieren.
Hiernaast richten de helingsmeditaties zich ook op heling en transformatie op menselijk en dierlijk gebied in dit en/of in andere levens, de natuur, situaties hier op aarde, het klimaat en op Moeder Aarde zelf. Ook wordt er tijdens de helingmeditaties gewerkt voor het grotere geheel (universeel werken).

Veel deelnemers hebben baat gehad bij deze helingmeditaties.
Daarnaast hebben de deelnemers bijgedragen aan de ondersteuning van de heling-meditaties en de versterking van het Cosmic Light Energy™ Field.

Door de steeds verdergaande ontwikkelingen vinden de meeste helingsmeditaties nu tijdens de Cosmic Light Energy™-avonden plaats met de dan aanwezige deelnemers.

Vanaf de zomer van 2010 wordt er directer gewerkt met de Cosmic Light Energy™ tijdens de Energiecirkel en tijdens individuele behandelingen. Ook is een eerste stap gemaakt in het geven van activaties met Cosmic Light Energy™. Een groot aantal mensen heeft dit tijdens de jubileumbijeenkomst in januari 2011 kunnen ervaren tijdens een hartactivatie.

Persoonlijk doe ik frequent de healingmeditaties voor het helen en transformeren van verschillende en ook wisselende grotere velden. Daarnaast blijf ik werken aan het verder versterken van de het Cosmic Light Energy™ Field – de matrix – hier op aarde.

Het direct in de praktijk werken met de Cosmic Light Energy™ versterkte en versterkt de mogelijkheden en de kracht van de energie steeds verder. Sinds het begin van 2013 worden er ook cursussen gegeven in het werken met de Cosmic Light Energy™, zodat steeds meer mensen met deze sterke, mooie en helende energie aan de slag kunnen.

Onderhand zijn er ook beroepsopleidingen waarbij het werken met de Cosmic Light Energy™ de kern vormt.

In januari 2019 zijn de eerste Cosmic Light Energy™ Frequencies geboren, er zullen er nog een aantal volgen.

Met de jaren nemen de kracht en mogelijkheden van het Cosmic Light, de Cosmic Light Energy™ steeds verder toe.

In licht en liefde van hart tot hart,
Janet Hélène Reuvekamp

Algemene voorwaarden

Op alle activiteiten en bijeenkomsten van Sattva, w.o. therapie, (life)coaching, behandelingen, trajecten, cursussen/workshops, open avonden, lezingen, leertherapie/-coaching en praktijkbegeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Sattva’ van toepassing.