Disclaimer

Sattva, KvK-nummer 27192548, verleent u hierbij toegang tot www.sattva.nl.
Sattva publiceert op de internetsite informatie, zijnde teksten, afbeeldingen en andere materialen. Sattva behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling aan u te hoeven doen.
Op alle informatieaanvragen, aanmelding/inschrijven en overige activiteiten en bijeenkomsten van Sattva zijn de ‘Algemene voorwaarden Sattva’ van toepassing.

De informatie op de internetsite van Sattva wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Sattva streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie. Sattva kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de internetsite van Sattva kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de internetsite. In het bijzonder zijn dat alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Sattva aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Sattva op de internetsite gepubliceerde informatie.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de internetsite vermelde informatie liggen bij Sattva. Niets van de op de internetsite gepubliceerde informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sattva.
Dit behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Iedereen die zich toegang verschaft tot de internetsite van Sattva wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Lees ook het privacy beleid

© 2018 – Sattva