Hoe kijk jij naar je leven en je ervaringen? En hoe reageer jij hierop? Waar wil je meer inzicht op krijgen en hoe kun je deze inzichten gebruiken voor je ‘volgende stap’?

Het Transformatiespel is een laagdrempelig, krachtig en diepgaand middel om stil te staan bij je eigen leven en hoe je daar veranderingen in kunt aanbrengen. Het spel draait om hoe je je eigen leven bekijkt en welke ervaringen je daarin creëert. Hoe je op die ervaringen reageert en hoe je verkregen inzichten voor je eigen groei kunt inzetten.
Door het spel wordt je je meer bewust van je sterke kanten en krijg je inzicht over de manier waarop je functioneert op het lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele vlak.
Het spelen van het Transformatiespel is een bewuste stap voor een veranderingsproces.

De workshop start met het bepalen van je doel waarmee je het spel wilt spelen. Vaak is dit een levensvraag waar je inzicht in wil krijgen, maar het kan ook over het bereiken van de gewenste situatie gaan of het oplossen van een probleem. Pas als de doelen voor iedere deelnemer duidelijk zijn, starten we met het spel.
Tijdens het spelen bewandel je je levenspad. En door de verschillende kaartjes en aanvullende informatie die op je pad komen, krijg je meer en meer duidelijkheid over je gekozen doel. Nadat voor iedere deelnemer het spel is voltooid ronden we de workshop af.

De cursusgroep bestaat uit maximaal 4 personen, zodat optimale professionele begeleiding mogelijk is.

Sattva kiest bewust voor het werken met kleine groepen, zodat er voldoende aandacht is voor elke deelnemer. Daarnaast bevordert en verdiept deze werkwijze ook het proces van de deelnemers.

Eén dag van 10.00 – 17.00 uur.

Seizoen 2019 – 2020

  • Op aanvraag

Bij voldoende belangstelling wordt indien mogelijk deze workshop gepland.

Particulieren
Investering in jezelf: € 125,=

Bedrijven en therapeuten/coaches (i.o.)
op aanvraag

Algemene voorwaarden

Op alle activiteiten en bijeenkomsten van Sattva, w.o. therapie, (life)coaching, behandelingen, trajecten, cursussen/workshops, open avonden, lezingen, leertherapie/-coaching en praktijkbegeleiding zijn de ‘Algemene voorwaarden Sattva’ van toepassing.

Inschrijven